Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για αγωγούς και φρεάτια ομβρίων.

image_pdfimage_print

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ & ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

  1. Έγκριση όρων διαγωνισμού
  2. ΤΕΥΔ doc