ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

image_pdfimage_print

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ενημερώνει τους δημότες ότι σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, στις 31/12/2021 λήγει η προθεσμία για την αρχική καταχώρηση των υφιστάμενων ανελκυστήρων σύμφωνα με την Υ.Α. 68781/2019/ΦΕΚ 2760/B/3.7.2019 στο Μητρώο Ανελκυστήρων του Δήμου μας.

Καθώς η παραπάνω προθεσμία εκπνέει στο τέλος του έτους, οι ιδιοκτήτες / διαχειριστές των κτιρίων οφείλουν να φροντίσουν έγκαιρα για τον έλεγχο των ανελκυστήρων τους, ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως προβλέπεται για κάθε ανελκυστήρα με βάση την χρονολογία κατασκευής του, να πιστοποιηθούν από κατάλληλο φορέα και κατόπιν να καταχωρηθούν στο μητρώο πριν την λήξη της προθεσμίας.

Η ως άνω προθεσμία δεν αφορά τους ήδη πιστοποιημένους και καταχωρημένους ανελκυστήρες στα μητρώα της υπηρεσίας μας, οι οποίοι πρέπει να ελέγχονται περιοδικά στα διαστήματα που ορίζει η ανωτέρω Νομοθεσία (κάθε 1 έως 6 έτη ανάλογα με το είδος του κτιρίου).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αρχείο που ανοίγει πατώντας τα μπλε γράμματα    ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ