Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει τους Αντιδημάρχους του Δήμου μας, για το υπόλοιπο της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι από 02/07/2019 έως και 31/8/2019. Δείτε την απόφαση ορισμού εδώ

Εφαρμογή σε όλους τους Δήμους του πληροφοριακού συστήματος «ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» – Αναγκαίες προσαρμογές στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης πολιτών   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Με την υπ΄αρ. 1/2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης – Δ/νση Αστικής Κατάστασης σχετικά με το νέο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών», ορίζεται: Για το Γραφείο Ληξιαρχείου  Από την 16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα […]

Πρόσκληση Στρατεύσιμων Κλάσης 2021 (αρρένων γεννηθέντων το έτος 2000) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές για τους διαμένοντες στο εξωτερικό, για την κατάθεση Δελτίου Απογραφής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 001 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ονομαστικός Πίνακας Πίνακας κατάταξης (ανασύνταξη) Πίνακας απορριπτέων ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 002 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ονομαστικός Πίνακας Πίνακας κατάταξης (ανασύνταξη) Πίνακας απορριπτέων ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 003 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ή ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ονομαστικός Πίνακας Πίνακας κατάταξης (ανασύνταξη) Πίνακας απορριπτέων (ανασύνταξη)

 Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων,για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου” Δείτε την αίτηση εδώ… Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις  συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων” με σήμανση έκδοσης «29-11-2016» Ειδικό Παράρτημα Α1) Απόδειξης […]