Πρόσκληση Στρατεύσιμων Κλάσης 2021 (αρρένων γεννηθέντων το έτος 2000) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές για τους διαμένοντες στο εξωτερικό, για την κατάθεση Δελτίου Απογραφής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 001 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ονομαστικός Πίνακας Πίνακας κατάταξης (ανασύνταξη) Πίνακας απορριπτέων ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 002 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ονομαστικός Πίνακας Πίνακας κατάταξης (ανασύνταξη) Πίνακας απορριπτέων ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 003 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ή ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ονομαστικός Πίνακας Πίνακας κατάταξης (ανασύνταξη) Πίνακας απορριπτέων (ανασύνταξη)

 Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων,για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου” Δείτε την αίτηση εδώ… Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις  συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων” με σήμανση έκδοσης «29-11-2016» Ειδικό Παράρτημα Α1) Απόδειξης […]