1 2

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση εβδομήντα (70) θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. Δείτε την ανακοίνωση εδώ Αίτηση πρόσληψης (pdf) Αίτηση προσληψης (word) Υπεύθυνη δήλωση (pdf) Υπεύθυνη δήλωση (word)

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2019, για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής” Ανακοίνωση      Έντυπο Αίτησης Ορισμός επιτροπής και ημερομηνίας συνεντεύξεων Οι συνεντεύξεις παρατείνονται και για την Πέμπτη 19.12.2019 από 10.00 έως 14.00 Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων (Ορθή επανάληψη) […]

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση δύο (2) θέσεων  υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. Αιτήσεις θα υποβάλλονται από 13.11.2019, ημέρα Τετάρτη, έως και 22.11.2019, ημέρα Παρασκευή. Δείτε την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εδώ. Αίτηση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει τον ορισμό άμισθων συμβούλων σε θέματα επιχειρηματικότητας,  παρακολούθησης και υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Δείτε την απόφαση ορισμού εδώ

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει τον ορισμό εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων, υπευθύνων στο Δημοτικό Νεκροταφείο, στα Δημοτικά Ιατρεία, στις Δημοτικές βιβλιοθήκες και στις Δράσεις “Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας”, “Έξυπνη Πόλη”, και “Τουρισμός και Ναυτιλία”. Δείτε την απόφαση ορισμού εδώ

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει τους Αντιδημάρχους του Δήμου μας  με θητεία από 09/09/2019 μέχρι 08/09/2020 . Δείτε την απόφαση ορισμού εδώ

Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΝΤΑΖΗ του Δημητρίου, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου μας, με θητεία από 02/09/2019 μέχρι 01/09/2020 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου δείτε την απόφαση εδώ…

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει τους Αντιδημάρχους του Δήμου μας, για το υπόλοιπο της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι από 02/07/2019 έως και 31/8/2019. Δείτε την απόφαση ορισμού εδώ

Εφαρμογή σε όλους τους Δήμους του πληροφοριακού συστήματος «ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» – Αναγκαίες προσαρμογές στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης πολιτών   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Με την υπ΄αρ. 1/2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης – Δ/νση Αστικής Κατάστασης σχετικά με το νέο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών», ορίζεται: Για το Γραφείο Ληξιαρχείου  Από την 16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα […]

1 2