Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ. 1669/19.01.2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/2024

image_pdfimage_print

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 1669/19.01.2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/2024 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών με αντίτιμο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΠΕ Ναυαγοσωστών (κωδικός θέσης 101)

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτικής (κωδικός θέσης 102)

Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων

Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας για την Προστασία Δεδομένων καλούνται οι υποψήφιοι όπως αναζητήσουν τα αποτελέσματα στους ως άνω πίνακες με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους .