1 2

Εφαρμογή σε όλους τους Δήμους του πληροφοριακού συστήματος «ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» – Αναγκαίες προσαρμογές στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης πολιτών   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Με την υπ΄αρ. 1/2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης – Δ/νση Αστικής Κατάστασης σχετικά με το νέο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών», ορίζεται: Για το Γραφείο Ληξιαρχείου  Από την 16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα […]

Πρόσκληση Στρατεύσιμων Κλάσης 2021 (αρρένων γεννηθέντων το έτος 2000) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές για τους διαμένοντες στο εξωτερικό, για την κατάθεση Δελτίου Απογραφής

 Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων,για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου” Δείτε την αίτηση εδώ… Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις  συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων” με σήμανση έκδοσης «29-11-2016» Ειδικό Παράρτημα Α1) Απόδειξης […]

1 2