1 2 3

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Π. Φαλήρου 2023 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δήμου Π. Φαλήρου οικ. έτους 2023 Προϋπολογισμός Δήμου Π. Φαλήρου οικ. έτους 2023 ΑΔΣ 217/2022 Προϋπολογισμός Δήμου Π. Φαλήρου 2023 ΑΔΣ 216/2022 Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 ΑΔΣ 218/2022 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2023   Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 2023 ΑΟΕ […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση γαμήλιου επιδόματος σε κορίτσια και γυναίκες με χαμηλά οικονομικά εισοδήματα για γάμους που τελέστηκαν το έτος 2021. Για την πρόσκληση πατήστε εδώ…

Ανακοίνωση εκμίσθωσης διαμερίσματος  Β ορόφου επί της Λ. Αγίας Βαρβάρας αρ. 27-29 Για την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πατήστε εδώ… Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ… 

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου 2022 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δήμου Π. Φαλήρου οικ. έτους 2022 Προϋπολογισμός Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ. έτους 2022 ΑΔΣ 151/2021  Προϋπολογισμός Δήμου Π. Φαλήρου 2022 ΑΔΣ 46/2022 – 1η Αναμόρφωση Δήμου Π. Φαλήρου 2022 ΑΔΣ 79/2022 – 2η Αναμόρφωση Δήμου Π. Φαλήρου 2022 ΑΔΣ 97/2022 – 3η Αναμόρφωση Δήμου Π. […]

Δήμος Π. Φαλήρου ΑΟΕ 243/2021  Ισολογισμός 2020 ΑΔΣ 97/2021 Ισολογισμός 2020   Κληροδότημα Αθανασιάδη ΑΔΣ 160/2021 Ισολογισμός 2020   Κληροδότημα Φερράχ Ζουκίου ΑΔΣ 161/2021 Ισολογισμός 2020  

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου 2021 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δήμου Π. Φαλήρου οικ. έτους 2021 Προϋπολογισμός Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ. έτους 2021 ΑΔΣ 239/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΠΦ 2021 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2021 Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2021 Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 ΑΔΣ 32/2021 – 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021 ΑΔΣ 61/2021 – 2η […]

Έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020, του Κληροδοτήματος «Φερράχ  Ζουκίου» (έγκριση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών αρ. πρωτ. 9092/628/04.03.2020).

Έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020, του Κληροδοτήματος «Παύλου Αθανασιάδη» (έγκριση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών αρ. πρωτ. 9093/629/04.03.2020).

1 2 3