ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση γαμήλιου επιδόματος (κληροδ. «ΠΑΥΛΟΥ ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ») σε άπορα κορίτσια                              Οι υποψήφιες καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο Π. Φαλήρου (Τερψιχόρης αρ. 51 & Αρτέμιδος), μέσα σε προθεσμία ενός μηνός που αρχίζει από 12/09/2018.   Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ…                                                   

Για την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος «ΦΕΡΡΑΧ-ΖΟΥΚΙΟΥ» πατήστε εδώ  

Για την ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου στην οδό Σταδίου 33  πατήστε εδώ… Για την υπ’αριθμ. 148/2017 Απόφαση ΔΣ περί όρων εκμίσθωσης ακινήτου στην οδό Σταδίου 33 πατήστε εδώ….