Προϋπολογισμός 2017 Δήμου Παλαιού Φαλήρου και Νομικών Προσώπων

image_pdfimage_print

 Προϋπολογισμός 2017

Δήμος Παλαιού Φαλήρου
 Τεχνικό Πρόγραμμα 2017
Εισηγητική ‘Εκθεση Προϋπολογισμού 2017
Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2017

ΝΠΔΔ “Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου” (ΠΟΑΚΕ)
Σχέδιο Προϋπολογισμού 2017
Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2017

ΝΠΔΔ “Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου” (ΔΠΣ)
Σχέδιο Προϋπολογισμού 2017
Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2017