Προϋπολογισμός 2023 & Αναμορφώσεις Δήμου Π. Φαλήρου, Ν.Π.Δ.Δ. & Κληροδοτημάτων

image_pdfimage_print

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Π. Φαλήρου 2023

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δήμου Π. Φαλήρου οικ. έτους 2023

Προϋπολογισμός Δήμου Π. Φαλήρου οικ. έτους 2023

ΑΔΣ 217/2022 Προϋπολογισμός Δήμου Π. Φαλήρου 2023

ΑΔΣ 75/2023 – 1η Αναμόρφωση Δήμου Π. Φαλήρου 2023

ΑΔΣ 155/2023 – 2η Αναμόρφωση Δήμου Π. Φαλήρου 2023

ΑΔΣ 185/2023 – 3η Αναμόρφωση Δήμου Π. Φαλήρου 2023

ΑΔΣ 219/2023 – 4η Αναμόρφωση Δήμου Π. Φαλήρου 2023

ΑΔΣ 245/2023 – 5η Αναμόρφωση Δήμου Π. Φαλήρου 2023

ΑΔΣ 272/2023 – 6η Αναμόρφωση Δήμου Π. Φαλήρου 2023

ΑΔΣ 299/2023 – 7η Αναμόρφωση Δήμου Π. Φαλήρου 2023

ΑΔΣ 319/2023 – 8η Αναμόρφωση Δήμου Π. Φαλήρου 2023

 

ΑΔΣ 216/2022 Τεχνικό Πρόγραμμα 2023

ΑΔΣ 74/2023 – 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023

ΑΔΣ 154/2023 – 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023

ΑΔΣ 244/2023 – 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023

ΑΔΣ 271/2023 – 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023

ΑΔΣ 318/2023 – 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023

 

ΑΔΣ 218/2022 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2023

ΑΔΣ 76/2023 – Αναμόρφωση ΟΠΔ 2023

 

Α’ τρίμηνο εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023

Β’ τρίμηνο εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023

Γ’ τρίμηνο εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023

Δ’ τρίμηνο εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023

 

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 2023

ΑΟΕ 369/2022 Προϋπολογισμός Παιδικών Σταθμών 2023

ΑΔΣ 49/2023 – 1η Αναμόρφωση Παιδικών Σταθμών 2023

ΑΔΣ 221/2023 – 2η Αναμόρφωση Παιδικών Σταθμών 2023

ΑΔΣ 277/2023 – 3η Αναμόρφωση Παιδικών Σταθμών 2023

ΑΔΣ 320/2023 – 4η Αναμόρφωση Παιδικών Σταθμών 2023

 

Α’ τρίμηνο εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023

Β’ τρίμηνο εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023

Γ’ τρίμηνο εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023

 

Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο (ΠΟΑΚΕ)

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) ΠΟΑΚΕ 2023

ΑΟΕ 370/2022 Προϋπολογισμός ΠΟΑΚΕ 2023

ΑΔΣ 78/2023 – 1η Αναμόρφωση ΠΟΑΚΕ 2023

ΑΔΣ 187/2023 – 2η Αναμόρφωση ΠΟΑΚΕ 2023

ΑΔΣ 222/2023 – 3η Αναμόρφωση ΠΟΑΚΕ 2023

ΑΔΣ 303/2023 – 4η Αναμόρφωση ΠΟΑΚΕ 2023

 

Α’ τρίμηνο εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023

Β’ τρίμηνο εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023

Γ’ τρίμηνο εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023

 

Κληροδότημα Π. Αθανασιάδη οικ. έτους 2023

ΑΔΣ 226/2022 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη 2023

ΑΔΣ 167/2023 – 1η Αναμόρφωση Κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη 2023

ΑΔΣ 243/2023 – 2η Αναμόρφωση Κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη 2023

ΑΔΣ 301/2023 – 3η Αναμόρφωση Κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη 2023

ΑΔΣ 324/2023 – 4η Αναμόρφωση Κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη 2023

 

Κληροδότημα Φερράχ – Ζουκίου οικ. έτους 2023

ΑΔΣ 227/2022 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Φερράχ – Ζουκίου 2023

ΑΔΣ 166/2023 – 1η Αναμόρφωση Κληροδοτήματος Φερράχ – Ζουκίου 2023

ΑΔΣ 300/2023 – 2η Αναμόρφωση Κληροδοτήματος Φερράχ – Ζουκίου 2023

 

Κληροδότημα Δασκαλοπούλου οικ. έτους 2023

ΑΔΣ 228/2022 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου 2023

ΑΔΣ 168/2023 – 1η Αναμόρφωση Κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου 2023

ΑΔΣ 212/2023 – 2η Αναμόρφωση Κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου 2023

ΑΔΣ 302/2023 – 3η Αναμόρφωση Κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου 2023