Προϋπολογισμός 2023 & Αναμορφώσεις Δήμου Π. Φαλήρου, Ν.Π.Δ.Δ. & Κληροδοτημάτων

image_pdfimage_print

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Π. Φαλήρου 2023

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δήμου Π. Φαλήρου οικ. έτους 2023

Προϋπολογισμός Δήμου Π. Φαλήρου οικ. έτους 2023

ΑΔΣ 217/2022 Προϋπολογισμός Δήμου Π. Φαλήρου 2023

ΑΔΣ 75/2023 – 1η Αναμόρφωση Δήμου Π. Φαλήρου 2023

ΑΔΣ 216/2022 Τεχνικό Πρόγραμμα 2023

ΑΔΣ 74/2023 – 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023

ΑΔΣ 218/2022 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2023

ΑΔΣ 76/2023 Αναμόρφωση ΟΠΔ 2023

 

Α τρίμηνο εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 20223

 

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 2023

ΑΟΕ 369/2022 Προϋπολογισμός Παιδικών Σταθμών 2023

ΑΔΣ 49/2023 1η Αναμόρφωση Παιδικών Σταθμών 2023

 

Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο (ΠΟΑΚΕ)

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) ΠΟΑΚΕ 2023

ΑΟΕ 370/2022 Προϋπολογισμός ΠΟΑΚΕ 2023

ΑΔΣ 78/2023 1η Αναμόρφωση ΠΟΑΚΕ 2023

 

Κληροδότημα Π. Αθανασιάδη οικ. έτους 2022

ΑΔΣ 226/2022 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη 2023

 

Κληροδότημα Φερράχ – Ζουκίου οικ. έτους 2023

ΑΔΣ 227/2022 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Φερράχ – Ζουκίου 2023

 

Κληροδότημα Δασκαλοπούλου οικ. έτους 2022

ΑΔΣ 228/2022 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου 2023