Προϋπολογισμός 2019 Δήμου Παλαιού Φαλήρου, Ν.Π.Δ.Δ., Κληροδοτημάτων & Αναμορφώσεις 2019

image_pdfimage_print

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2019

Προϋπολογισμός Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2019  

ΑΔΣ 336/2018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΠΦ 2019

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2019  

ΑΔΣ 33/2019 1η Αναμόρφωση 2019 Δήμου Παλαιού Φαλήρου

ΑΔΣ 108/2019 2η Αναμόρφωση 2019 Δήμου Παλαιού Φαλήρου

ΑΔΣ  190/2019 3η Αναμόρφωση 2019 Δήμου Παλαιού Φαλήρου

 

Προϋπολογισμός Δημοτικών Παιδικών Σταθμών οικ.έτους 2019 

ΑΔΣ 351/2019 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 Παιδικών Σταθμών 2019

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 2019  

ΑΔΣ 88/2019 1η Αναμόρφωση 2019 Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

 

Προϋπολογισμός Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου (ΠΟΑΚΕ) οικ.έτους 2019 

ΑΔΣ 352/2018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΠΟΑΚΕ

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου (ΠΟΑΚΕ) 2019 

ΑΔΣ 89/2019 1η Αναμόρφωση 2019 ΠΟΑΚΕ

ΑΔΣ 176/2019 2η Αναμόρφωση 2019  ΠΟΑΚΕ

 

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Π.Αθανασιάδη οικ.έτους 2019 

ΑΔΣ 347/2018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κληροδοτήματος Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 2019

ΑΔΣ 64/2019 1η Αναμόρφωση 2019 Κλ.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

 

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Φερράχ-Ζουκίου οικ.έτους 2019 

ΑΔΣ 348/2019 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κληροδοτήματος Φ.ΖΟΥΚΙΟΥ 2019

ΑΔΣ 65/2019 1Αναμόρφωση 2019 Κλ.Φ.ΖΟΥΚΙΟΥ