Προϋπολογισμός 2019 Δήμου Παλαιού Φαλήρου, Ν.Π.Δ.Δ., Κληροδοτημάτων & Αναμορφώσεις 2019

image_pdfimage_print

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2019

Προϋπολογισμός Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2019 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2019  

 

 

Προϋπολογισμός Δημοτικών Παιδικών Σταθμών οικ.έτους 2019 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 2019  

 

Προϋπολογισμός Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου (ΠΟΑΚΕ) οικ.έτους 2019 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου (ΠΟΑΚΕ) 2019 

 

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Π.Αθανασιάδη οικ.έτους 2019 

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Φερράχ-Ζουκίου οικ.έτους 2019