Προϋπολογισμός 2019 Δήμου Παλαιού Φαλήρου, Ν.Π.Δ.Δ., Κληροδοτημάτων & Αναμορφώσεις 2019

image_pdfimage_print

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2019

Προϋπολογισμός Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2019  

ΑΔΣ 336/2018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΠΦ 2019

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2019  

ΑΔΣ 33/2019 1η Αναμόρφωση 2019 Δήμου Παλαιού ΦΒ αλήρου

ΑΔΣ 108/2019 2η Αναμόρφωση 2019 Δήμου Παλαιού Φαλήρου

ΑΔΣ  190/2019 3η Αναμόρφωση 2019 Δήμου Παλαιού Φαλήρου

ΑΔΣ 211/2019 4η Αναμόρφωση 2019 Δήμου Παλαιού Φαλήρου

ΑΔΣ 227/2019 5η Αναμόρφωση 2019 Δήμου Παλαιού Φαλήρου

ΑΔΣ 229/2019 6η Αναμόρφωση 2019 Δήμου Παλαιού Φαλήρου

ΑΔΣ 246/2019 7η Αναμόρφωση 2019 Δήμου Παλαιού Φαλήρου

ΑΔΣ 304/2019 8η Αναμόρφωση 2019 Δήμου Παλαιού Φαλήρου

ΑΔΣ 332/2019 9η Αναμόρφωση 2019 Δήμου Παλαιού Φαλήρου

ΑΔΣ 365/2019 10η Αναμόρφωση 2019 Δήμου Παλαιού Φαλήρου

 

Προϋπολογισμός Δημοτικών Παιδικών Σταθμών οικ.έτους 2019 

ΑΔΣ 351/2019 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 Παιδικών Σταθμών 2019

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 2019  

ΑΔΣ 88/2019 1η Αναμόρφωση 2019 Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

ΑΔΣ 228/2019 2η Αναμόρφωση 2019 Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

ΑΟΕ 158/2019 3η Αναμόρφωση 2019 Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

 

Προϋπολογισμός Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου (ΠΟΑΚΕ) οικ.έτους 2019 

ΑΔΣ 352/2018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΠΟΑΚΕ

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου (ΠΟΑΚΕ) 2019 

ΑΔΣ 89/2019 1η Αναμόρφωση 2019 ΠΟΑΚΕ

ΑΔΣ 176/2019 2η Αναμόρφωση 2019  ΠΟΑΚΕ

ΑΔΣ 224/2019 3η Αναμόρφωση 2019 ΠΟΑΚΕ

 

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Π.Αθανασιάδη οικ.έτους 2019 

ΑΔΣ 347/2018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κληροδοτήματος Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 2019

ΑΔΣ 64/2019 1η Αναμόρφωση 2019 Κλ.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

ΑΔΣ 233/2019 2η Αναμόρφωση 2019 Κλ. Αθανασιάδη

ΑΔΣ 367/2019 3η Αναμόρφωση 2019 Κλ. Αθανασιάδη

 

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Φερράχ-Ζουκίου οικ.έτους 2019 

ΑΔΣ 348/2018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κληροδοτήματος Φ.ΖΟΥΚΙΟΥ 2019

ΑΔΣ 65/2019 1Αναμόρφωση 2019 Κλ.Φ.ΖΟΥΚΙΟΥ

ΑΔΣ 232/2019 2η Αναμόρφωση 2019 Κλ.Φ.ΖΟΥΚΙΟΥ

 

ΑΔΣ 13/2021 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Δακαλοπούλου οικ. έτους 2019