Προϋπολογισμός 2021 Δήμου Π. Φαλήρου, Ν.Π.Δ.Δ., Κληροδοτημάτων & Αναμορφώσεις 2021

image_pdfimage_print

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου 2021

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δήμου Π. Φαλήρου οικ. έτους 2021

Προϋπολογισμός Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ. έτους 2021

ΑΔΣ 239/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΠΦ 2021

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2021

Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2021

Τεχνικό Πρόγραμμα 2021

ΑΔΣ 32/2021 – 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021

ΑΔΣ 61/2021 – 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021

ΑΔΣ 72/2021 – 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021

ΑΔΣ 98/2021 – 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021

ΑΔΣ 126/21 – 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021

ΑΔΣ  169/21 – 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021

ΑΔΣ 33/2021 – 1η Αναμόρφωση 2021 Δήμου Π. Φαλήρου

ΑΔΣ 47/2021 – 2η Αναμόρφωση 2021 Δήμου Π.Φαλήρου

ΑΔΣ 62/2021 – 3η Αναμόρφωση 2021 Δήμου Π.Φαλήρου

ΑΔΣ 73/2021 – 4η Αναμόρφωση 2021 Δήμου Π. Φαλήρου

ΑΔΣ 100/2021 – 5η Αναμόρφωση 2021 Δήμου Π.Φαλήρου

ΑΔΣ 127/2021 – 6η Αναμόρφωση 2021 Δήμου Π. Φαλήρου

ΑΔΣ  147/2021 – 7η Αναμόρφωση 2021 Δήμου Π. Φαλήρου

ΑΔΣ 170/2021 – 8η Αναμόρφωση 2021 Δήμου Π. Φαλήρου

Α΄ τρίμηνο εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2021

Β’ τρίμηνο εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2021

Γ΄ τρίμηνο εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2021

Δ’ τρίμηνο εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2021

 

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 2021

ΑΟΕ 373/2020 Προϋπολογισμός Παιδικών Σταθμών 2021

ΑΟΕ 120/2021 1η Αναμόρφωση  Παιδικών Σταθμών 2021

ΑΟΕ  174/2021 2η Αναμόρφωση Παιδικών Σταθμών 2021

ΑΟΕ 262/2021 3η Αναμόρφωση Παιδικών Σταθμών 2021

ΑΟΕ 301/2021 4η Αναμόρφωση Παιδικών Σταθμών 2021

 

Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο (ΠΟΑΚΕ)

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου (ΠΟΑΚΕ) 2021

ΑΟΕ 372/2020 Προϋπολογισμός Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου 2021

ΑΟΕ 89/2021 – 1η Αναμόρφωση 2021 ΠΟΑΚΕ

ΑΟΕ 223/2021 –  2η Αναμόρφωση 2021 ΠΟΑΚΕ

ΑΟΕ 351/2021 – 3η Αναμόρφωση 2021 ΠΟΑΚΕ

 

Κληροδότημα Π. Αθανασιάδη οικ. έτους 2021

ΑΔΣ 243/2020 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη 2021

ΑΔΣ 80/2021 – 1η Αναμόρφωση 2021 Κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη

ΑΔΣ 109/2021 – 2η Αναμόρφωση 2021 Κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη

ΑΔΣ 141/2021 – 3η Αναμόρφωση 2021 Κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη

 

Κληροδότημα Φερράχ-Ζουκίου οικ. έτους 2021

ΑΔΣ 244/2020 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Φερράχ-Ζουκίου 2021

ΑΔΣ 81/2021 – 1η Αναμόρφωση 2021 Κληροδοτήματος Φ. Ζουκίου

ΑΔΣ 110/2021 – 2η Αναμόρφωση 2021 Κληροδοτήματος Φ. Ζουκίου

ΑΔΣ 142/2021 – 3η Αναμόρφωση 2021 Κληροδοτήματος Φ. Ζουκίου

ΑΔΣ 176/2021 – 4η Αναμόρφωση 2021 Κληροδοτήματος Φ. Ζουκίου

 

Κληροδότημα Δασκαλοπούλου οικ. έτους 2021

ΑΔΣ 63/2021 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου 2021

ΑΔΣ 140/2021 – 1η Αναμόρφωση 2021 Κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου

ΑΔΣ 177/2021 – 2η Αναμόρφωση 2021 Κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου