Προϋπολογισμός 2022 & Αναμορφώσεις Δήμου Π.Φαλήρου, Ν.Π.Δ.Δ. & Κληροδοτημάτων

image_pdfimage_print

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου 2022

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δήμου Π. Φαλήρου οικ. έτους 2022

Προϋπολογισμός Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ. έτους 2022

ΑΔΣ 151/2021  Προϋπολογισμός Δήμου Π. Φαλήρου 2022

ΑΔΣ 46/2022 – 1η Αναμόρφωση Δήμου Π. Φαλήρου 2022

ΑΔΣ 79/2022 – 2η Αναμόρφωση Δήμου Π. Φαλήρου 2022

ΑΔΣ 97/2022 – 3η Αναμόρφωση Δήμου Π. Φαλήρου 2022

ΑΔΣ 114/2022 – 4η Αναμόρφωση Δήμου Π. Φαλήρου 2022

ΑΔΣ 131/2022 – 5η Αναμόρφωση Δήμου Π. Φαλήρου 2022

ΑΔΣ 157/2022 – 6η Αναμόρφωση Δήμου Π. Φαλήρου 2022

ΑΔΣ 173/2022 – 7η Αναμόρφωση Δήμου Π Φαλήρου 2022

ΑΔΣ 188/2022 – 8η Αναμόρφωση Δήμου Π. Φαλήρου 2022

ΑΔΣ 220/2022 – 9η Αναμόρφωση Δήμου Π. Φαλήρου 2022

 

ΑΔΣ 150/2021  Τεχνικό Πρόγραμμα 2022

ΑΔΣ 45/2022 – 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022

ΑΔΣ 78/2022 – 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022

ΑΔΣ 96/2022 – 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022

ΑΔΣ 130/2022 – 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022

ΑΔΣ 156/2022 – 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022

ΑΔΣ 172/2022 – 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022

ΑΔΣ 187/2022 – 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022

ΑΔΣ 219/2022 – 8η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022

 

ΑΔΣ 152/2021 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2022

ΑΔΣ 47/2022  Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2022

 

Α τρίμηνο εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022

Β τρίμηνο εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022

Γ τρίμηνο εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022

Δ’ τρίμηνο εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022

 

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 2022

ΑΟΕ 387/2021 Προϋπολογισμός  Παιδικών Σταθμών 2022

ΑΟΕ 36/2022 – 1η Αναμόρφωση Παιδικών Σταθμών 2022

ΑΟΕ 85/2022 – 2η Αναμόρφωση Παιδικών Σταθμών 2022

ΑΟΕ 193/2022 – 3η Αναμόρφωση Παιδικών Σταθμών 2022

ΑΟΕ 343/2022 – 4η Αναμόρφωση Παιδικών Σταθμών 2022

ΑΟΕ 439/2022 – 5η Αναμόρφωση Παιδικών Σταθμών 2022

 

Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο (ΠΟΑΚΕ)

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου (ΠΟΑΚΕ) 2022

ΑΟΕ 386/2021 Προϋπολογισμός ΠΟΑΚΕ 2022

ΑΟΕ 35/2022 1η Αναμόρφωση ΠΟΑΚΕ 2022

ΑΟΕ 194/2022 2η Αναμόρφωση ΠΟΑΚΕ 2022

ΑΟΕ 317/2022 3η Αναμόρφωση ΠΟΑΚΕ 2022

ΑΟΕ 399/2022 4η Αναμόρφωση ΠΟΑΚΕ 2022

 

Κληροδότημα Π. Αθανασιάδη οικ. έτους 2022

ΑΔΣ 178/2021 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη 2022

ΑΔΣ 105/2022 1η Αναμόρφωση Κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη 2022

ΑΔΣ 164/2022 2η Αναμόρφωση Κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη 2022

ΑΔΣ 208/2022 3η Αναμόρφωση Κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη 2022

 

Κληροδότημα Φερράχ-Ζουκίου οικ. έτους 2022

ΑΔΣ 179/2021 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Φερράχ-Ζουκίου 2022

ΑΔΣ 106/2022 1η Αναμόρφωση Κληροδοτήματος Φερράχ-Ζουκίου 2022

ΑΔΣ 207/2022 2η Αναμόρφωση Κληροδοτήματος Φερράχ-Ζουκίου 2022

 

Κληροδότημα Δασκαλοπούλου οικ. έτους 2022

ΑΔΣ 180/2021 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου 2022

ΑΔΣ 107/2022 1η Αναμόρφωση Κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου 2022

ΑΔΣ 165/2022 2η Αναμόρφωση Κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου 2022