Προϋπολογισμός 2020 Δήμου Π. Φαλήρου, Ν.Π.Δ.Δ., Κληροδοτημάτων & Αναμορφώσεις 2020

image_pdfimage_print

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου 2020

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2020

Προϋπολογισμός Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2020

ΑΔΣ 363 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΠΦ 2020

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2020

Τροποποίηση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2020

Τεχνικό Πρόγραμμα 2020

ΑΔΣ 48 -1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020

ΑΔΣ 49/2020 1η Αναμόρφωση 2020 Δήμου Παλαιού Φαλήρου

ΑΔΣ 79/2020 2η Αναμόρφωση 2020 Δήμου Παλαιού Φαλήρου

ΑΔΣ 133/2020 3η Αναμόρφωση 2020 Δήμου Παλαιού Φαλήρου

ΑΔΣ 163/2020 4η Αναμόρφωση 2020 Δήμου Παλαιού Φαλήρου

ΑΔΣ 228/2020 5η Αναμόρφωση 2020 Δήμου Παλαιού Φαλήρου

ΑΔΣ 242/2020 6η Αναμόρφωση 2020 Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Α’ τρίμηνο εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2020

Β’ τρίμηνο εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2020

Γ’ τρίμηνο εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2020

Δ’ τρίμηνο εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2020

 

Δημοτικοί Παιδικοί  Σταθμοί

ΑΟΕ 179/2019  Προϋπολογισμός Παιδικών Σταθμών 2020

ΑΟΕ 60/2020 1η Αναμόρφωση 2020 Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

ΑΟΕ 192/2020 2η Αναμόρφωση 2020 Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

ΑΟΕ 274/2020 3η Αναμόρφωση 2020 Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

ΑΟΕ 376/2020 4η Αναμόρφωση 2020 Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

ΑΔΣ 164/2020 Πρώτη Τροποποίηση του ΟΠΔ των Ν.Π.Δ.Δ

 

Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο (ΠΟΑΚΕ)

ΑΟΕ 188/2019 Προϋπολογισμός 2020 ΠΟΑΚΕ

ΑΟΕ 61/2020 1η Αναμόρφωση 2020 ΠΟΑΚΕ

ΑΟΕ 116/2020 2η Αναμόρφωση 2020 ΠΟΑΚΕ

ΑΟΕ 252/2020 3η Αναμόρφωση 2020 ΠΟΑΚΕ

ΑΟΕ 358/2020 4η Αναμόρφωση 2020 ΠΟΑΚΕ

ΑΔΣ 164/2020 Πρώτη Τροποποίηση του ΟΠΔ των Ν.Π.Δ.Δ

 

Κληροδότημα Π.Αθανασιάδη οικ. έτους 2020

ΑΔΣ 367/2019 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη 2020

ΑΔΣ 147/2020 1η Αναμόρφωση 2020 Κλ. Π.Αθανασιάδη

ΑΔΣ 188/2020 2η Αναμόρφωση 2020 Κλ. Π.Αθανασιάδη

 

Κληροδότημα Φερράχ-Ζουκίου οικ. έτους 2020

ΑΔΣ 368/2019 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Φερράχ – Ζουκίου 2020

ΑΔΣ 111/2020 1η Αναμόρφωση 2020 Κλ.Φ.Ζουκίου

ΑΔΣ 187/2020 2η Αναμόρφωση 2020 Κλ.Φ.Ζουκίου

 

Κληροδότημα Δασκαλοπούλου οικ. έτους 2020

ΑΔΣ 15/2021 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου 2020