1 2 3 4

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς Καταπολέμηση κουνουπιών   Απόφαση Δημάρχου για έγκριση μελέτης με ΑΔΑ

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς  Απόφαση Δημάρχου για έγκριση μελέτης με ΑΔΑ 

Μέτρα προστασίας κατά των κουνουπιών  “Προφυλαχθείτε από τα κουνούπια” “Ιός του Δυτικού Νείλου: Μαθαίνω και προφυλάσσομαι” “Μην αφήνεις τα κουνούπια να σε τσιμπάνε”

Ο Δημαρχεύων Παλαιού Φαλήρου εκθέτει σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία τη συλλογή και διάθεση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1 2 3 4