1 2

Για την ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου στην οδό Σταδίου 33  πατήστε εδώ… Για την υπ’αριθμ. 148/2017 Απόφαση ΔΣ περί όρων εκμίσθωσης ακινήτου στην οδό Σταδίου 33 πατήστε εδώ….

1 2