ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (προμήθεια ειδών καθαριότητας )

image_pdfimage_print

Δείτε εδώ την Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Δαπάνες Καθαρισμού Γραφείων (προμήθεια ειδών καθαριότητας).

 

ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ , Οικονομική Προσφορά OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ,  σε επεξεργάσιμη μορφή

Διευκρινήσεις επι της  υπ. αριθμ. απόφασης Ο.Ε. 337/2020

1.Άρθρο 12.3.2 Β)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια απαιτείται.(σελ.12)

2.Άρθρο 12.3.2 Γ) β Δειγματά για τα συγκεκριμένα είδη των ομάδων που αναφέρονται και ΟΧΙ για όλα.Διόρθωση για την ΟΜΑΔΑ Α ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ άρθρο 16.(σελ.13)

3.Άρθρο 13.2 (γ) ητοι στις 9/12/2020.(σελ.15)

4.Άρθρο 17.1.2 (δ) απαιτείται όπου αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αριθμ. μελετής 52/2020 .(σελ.21)

5.Οπου αναφέρεται σε όλες τις ομάδες της μελέτης 52/2020 το ειδός ΓΑΝΤΙΑ ειναι LATEX οχι νιτρίλιο.