ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

image_pdfimage_print

Προκήρυξη  Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Ημ/νια διεξαγωγής του διαγωνισμού  27/7/2021 και ώρα 10.00  εώς 10,30 πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 244 /2021

ΤΕΥΔ σε  επεξεργάσιμη μορφή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ -διορθωμένο αρχείο

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ