1 2 3

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_με διόρθωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_TEYΔ Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης  

Ο Δημαρχεύων Παλαιού Φαλήρου εκθέτει σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία τη συλλογή και διάθεση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Περίληψη Διακήρυξης & Όροι Διαγωνισμού  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Έντυπο ΤΕΥΔ 

Πρόσκληση για υπογραφή προσφοράς για την εργασία “Περισυλλογή και διαχείρηση αδέσποτων ζώων 2019”

προσκηση προμηθευτώνγια υποβολή προσφοράς για την εργασία Περισυλλογή και διαχείρηση αδεσποτων ζωων 2018

1 2 3