ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

image_pdfimage_print

Ο Δημαρχεύων Παλαιού Φαλήρου εκθέτει σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία

τη συλλογή και διάθεση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ