Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου, Τροκαντερό, και Αγίας Σκέπης

image_pdfimage_print

Περίληψη Διακήρυξης 

Έντυπο ΤΕΥΔ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης