Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου, Τροκαντερό, και Αγίας Σκέπης