Δημοτικό Συμβούλιο 2021

image_pdfimage_print
Α/Α Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Πίνακας Θεμάτων Αποφάσεων Δ.Σ.
1 24.01.2021 24.01.2021
2 25.01.2021 25.01.2021

ΑΔΣ 11/2021

3 25.02.2021 25.02.2021

ΑΔΣ 20/2021

ΑΔΣ 22/2021

ΑΔΣ 23/2021

ΑΔΣ 24/2021

ΑΔΣ 25/2021

ΑΔΣ 28/2021

4 12.03.2021 12.03.2021
5 17.03.2021 17.03.2021

ΑΔΣ 34/2021

ΑΔΣ 35/2021

6 23.04.2021 23.04.2021
7 23.04.2021 23.04.2021
8 17.05.2021 17.05.2021

ΑΔΣ 68/2021

9 24.06.2021 24.06.2021

ΑΔΣ 75/2021

ΑΔΣ 88/2021

10 05.07.2021 05.07.2021