Δημοτικό Συμβούλιο 2022

image_pdfimage_print
α/α Θέματα Ημερησίας Διάταξης Πίνακας Θεμάτων Αποφάσεων ΔΣ
1 09.01.2022 09.01.2022
2 31.01.2022 31.01.2022

ΑΔΣ 10/2022

ΑΔΣ 11/2022

3 07.02.2022 07.02.2022
4 25.02.2022 25.02.2022

ΑΔΣ 33/2022

ΑΔΣ 38/2022

ΑΔΣ 44/2022

5 29.03.2022 29.03.2022

ΑΔΣ 48/2022

6 27.04.2022 27.04.2022
7 10.05.2022 10.05.2022
8 10.05.2022 10.05.2022
9 25.05.2022 25.05.2022

ΑΔΣ 92/2022

ΑΔΣ 94/2022

10 15.06.2022 15.06.2022