ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση γαμήλιου επιδόματος (κληροδ. «ΠΑΥΛΟΥ ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ») σε άπορα κορίτσια                              Οι υποψήφιες καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο Π. Φαλήρου (Τερψιχόρης αρ. 51 & Αρτέμιδος), μέσα σε προθεσμία ενός μηνός που αρχίζει από 12/09/2018.   Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ…                                                   

Για την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος «ΦΕΡΡΑΧ-ΖΟΥΚΙΟΥ» πατήστε εδώ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΤΗ ΔΕΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υπενθυμίζουμε στους κατοίκους του Δήμου μας, στων οποίων τα ακίνητα γίνεται διακοπή ηλεκτροδότησηςγια οποιοδήποτε λόγο, να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (τμήμα εσόδων,  τηλ.2132020261/263/264), όπως ορίζεται στην παρ.1 αρ.5 Ν.3345/2005,προς αποφυγή άσκοπωνχρεώσεων από την ημερομηνία διακοπής και μέχρι τη δήλωσή της  στον Δήμο , ιδιαίτερα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που […]

Επαναφορά του ΤΑΠ στα συμβόλαια ακινήτων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΠ 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΠ ΑΝΤIΓΡΑΦΟ Νόμος 4483/2017 ΦΕΚ 107 /Α /31-7-17 Το τέλος ακίνητης περιουσίαs επιβάλλεται υποχρεωτικά από το νόμο και δεν αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου (Γνωμ.ΝΣΚ561/2000,Εγκ.Υπ.Εσωτ.2230/12-5-1993). «Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής […]