Δικαιολογητικά βεβαίωσης ΤΑΠ – Διόρθωσης – Τακτοποίησης Ημιυπαίθριων ή Μη Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων

image_pdfimage_print

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΑΠ

 1. Φωτοτυπία τίτλου ιδιοκτησίας ακινήτου (σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, γονική παροχή, αγοραπωλησία, αποδοχή κληρονομιάς)
 2. Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό εξόφλησής του και αντίστοιχος λογαριασμός ρεύματος κοινοχρήστων (με εξοφλητήριο) εφόσον υπάρχουν αποθήκες ή γκαράζ.
 3. Σε περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από ΔΕΔΔΗΕ, με ημερομηνία διακοπής και υπογραφή υπαλλήλου.
 4. Φωτοτυπία βεβαίωσης για τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων ή αυθαιρεσιών.
 5. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή πληρεξούσιο εν απουσία ιδιοκτήτη.
 6. Αίτηση

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών ή υπηρεσία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο κατά περίπτωση.

Για την αίτηση χορήγησης βεβαίωσης Μη οφειλής Τ.Α.Π. πατήστε εδώ:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ

 Ή ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

 1. Φωτοτυπία τίτλου ιδιοκτησίας ακινήτου (σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, γονική παροχή, αγοραπωλησία, αποδοχή κληρονομιάς)
 2. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος και αντίστοιχος λογαριασμός ρεύματος κοινοχρήστων εφόσον υπάρχουν διαφορές σε αποθήκες ή γκαράζ.
 3. Φωτοτυπία βεβαίωσης για τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων ή αυθαιρεσιών.
 4. Σε περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από ΔΕΔΔΗΕ, με ημερομηνία διακοπής και υπογραφή υπαλλήλου.
 5. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή πληρεξούσιο εν απουσία ιδιοκτήτη.
 6. Αίτηση

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών ή υπηρεσία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο κατά περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ακίνητα που στερούνται ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΝ απαλλάσσονται από την καταβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 του Ν.2130/1993). Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να δηλώνουν στο Δήμο εντός διμήνου από την διακοπή ηλεκτροδότησης, τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους, για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Επίσης σε περίπτωση επανασύνδεσης θα πρέπει να ενημερώνουν εντός διμήνου την υπηρεσία μας.

Για την Υπεύθυνη Δήλωση Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου πατήστε εδώ:

Αρμόδιο Τμήμα Εσόδων

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132020263, 264, 217, 260

Email: tap@palaiofaliro.gr