Πρόσκληση για τη διενέργεια διαβούλευσης για την προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές πλην των αναφερομένων στη παρ.1 και 1Α του αρθ. 16 του Ν. 4177/2013, όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 19 του Ν. 5019/2023) την περίοδο από τον μήνα Μάιο έως και τον μήνα Οκτώβριο

image_pdfimage_print

Πρόσκληση για τη διενέργεια διαβούλευσης για την προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές πλην των αναφερομένων στη παρ.1 και 1Α του αρθ. 16 του Ν. 4177/2013, όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 19 του Ν. 5019/2023) την περίοδο από τον μήνα Μάιο έως και τον μήνα Οκτώβριο. (πατήστε εδώ)