Παράταση για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου “Β’ Κύκλος του Προγράμματος για το «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας για την Καλή Διακυβέρνηση»”

image_pdfimage_print

Ο Δήμος μας συμμετέχει στον B΄ Κύκλο του Προγράμματος  «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Αυτοδιοίκησης (στον Α΄ Κύκλο ο Δήμος μας είχε βραβευθεί) και μεταξύ των άλλων ζητείται η συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους πολίτες.


Αν επιθυμείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατήστε εδώ…

Η έρευνα είναι ανώνυμη και τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων. 

H  συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 17:00 στις 15/01/2021 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ).

 

Ενημέρωση επί του Προγράμματος

Έναρξη Β’ Κύκλου του Προγράμματος για το «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας για την Καλή Διακυβέρνηση» που υλοποιεί το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την υποστήριξη της ΚΕΔΕ