1 2 3 4 41

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2019 ΤΕΥΔ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μετά από ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο , με ευρύτατη συναίνεση που επιτυγχάνεται για πρώτη φορά

Θα αξιοποιηθούν στο έπακρο η εμπειρία υπαλλήλων που έχουν περάσει από τις σχετικές υπηρεσίες, τα μέσα που υπάρχουν καθώς και οι νέες τεχνολογίες

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν παρουσία της Δημοτικής Αρχής, Βουλευτών, Δημοτικών Συμβούλων, εκπροσώπων φορέων, ενώσεων, συλλόγων, σωματείων και πλήθους κόσμου. 

1 2 3 4 41