1 2 3

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΤΕΥΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2020 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2020 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2020

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς Καταπολέμηση κουνουπιών   Απόφαση Δημάρχου για έγκριση μελέτης με ΑΔΑ

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς  Απόφαση Δημάρχου για έγκριση μελέτης με ΑΔΑ 

1 2 3