Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για τη Σίτιση Αδέσποτων Ζώων

image_pdfimage_print

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2020