1 2 3 4 10

ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ   1. Μπλε Κάδοι – Ανακύκλωση Συσκευασιών Για Οδηγίες χρήσης πατήστε εδώ   2. Καφέ κάδοι – Ανακύκλωση Οργανικών Απορριμμάτων Για Οδηγίες χρήσης πατήστε εδώ Για Σημεία τοποθέτησης πατήστε εδώ   3. Κίτρινοι κάδοι –Ανακύκλωση χαρτιού Για Οδηγίες χρήσης πατήστε εδώ Για Σημεία τοποθέτησης πατήστε εδώ   4. Μπλε […]

1 2 3 4 10