1 2 3 8

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ[189319] του έργου : Κατεπείγουσες επισκευές υφιστάμενων οστεοφυλακίων & κατασκευή νέων στο Δημοτικό Κοιμητήριο 2022 1.ΑΔΑΜ ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2.ΕΕΕΣ pdf 3.ΕΕΕΣ xml zip

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ [188873] της εκπόνησης της μελέτης: Eκπόνηση κτιριοδομικών, περιβαλλοντικών και συγκοινωνιακών μελετών για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στον Φλοίσβο. 1.Τεύχος τεχνικών δεδομένων 2.Τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών 3.Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων 4.ΕΕΕΣ.pdf 5.ΑΔΑ ΑΔΑΜ Περίληψη – Διακήρυξη 6.ΑΔΑ Περίληψης διακήρυξης 7.ΑΔΑΜ Προκήρυξης Ευρωπαϊκή Εφημερίδα 8.ΕΕΕΣ.zip.xml

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ / ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ         2.ΕΕΕΣ pdf          3.ΕΕΕΣ xml zip

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Περίληψη διακήρυξης / Έγκριση όρων του διαγωνισμού ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml zip Ορθή επανάληψη περίληψης διακήρυξης

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ” Περίληψη διακήρυξης / Έγκριση όρων του διαγωνισμού ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml zip  

Ανάρτηση μελέτης που υποβλήθηκε με δωρεά άνευ ανταλλάγματος για το έργο: “Κατασκευή κλειστού σχολικού γυμναστηρίου στον αύλειο χώρο του 5ου γυμνασίου, Ζεφύρου 20 & Χαρίτων”. Ανακοίνωση Απόφαση Ο.Ε Τοπογραφικό Κάτοψη κλειστού γυμναστηρίου Αιτιολογική έκθεση  Διάγραμμα δόμησης Αίτηση H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος […]

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2021” _ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ _ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.Περίληψη διακήρυξης/ Έγκριση όρων του διαγωνισμού. 2. ΕΕΕΣ pdf 3. ΕΕΕΣ xml zip

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2021” 1.Περίληψη διακήρυξης / Έγκριση όρων του διαγωνισμού 2.ΕΕΕΣ pdf 3.ΕΕΕΣ zip

1 2 3 8