Στρατηγική Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

image_pdfimage_print

<<Διαβίβαση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της αναδιαμορφωμένης πρότασης 6ης Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη’’ 2014-2020.>> Για να δείτε το διαβιβαστικό πατήστε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της εν λόγω ΣΜΠΕ
από την διαδικτυακή δ/νση https://www.ymeperaa.gr/images/SMPE_6th_REVISION.pdf, όπου
βρίσκεται αναρτημένη.

<<Δημοσιοποίηση και διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων>>,Για να δείτε το διαβιβαστικό πατήστε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της εν λόγω ΣΜΠΕ
από την διαδικτυακή δ/νση https://herema.gr/announcement-seia-ndp-owf/