Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023

image_pdfimage_print

Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τα

 πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023 στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου

 

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.), κτίρια τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και έχουν υποστεί ζημιές ως απότοκο των  πλημμυρικών φαινομένων του Σεπτεμβρίου 2023, ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ Στεγαστική Συνδρομή για την αποκατάστασή τους, την οποία αναλαμβάνει ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. – Α.Α.), ως αρμόδια υπηρεσία.

 

Ως εκ τούτου, ο/η ιδιοκτήτης/-τρια ή όλοι οι συνιδιοκτήτες/-τριες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, ο/η ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα ή ο/η διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας), κτιρίου το οποίο έχει πληγεί από τις πλημμύρες του θέματος, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.), πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. – Α.Α.)

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (Α)

Ταχ. Δ/νση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη

Ταχ. Κώδ. : 114 71 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Πανάγιου Λ.,  Καρπούζου Ν.

Τηλέφωνα : 210-8704707

Ε-mail : daefkke@civilprotection.gr