Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας ( σακούλες)

image_pdfimage_print

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την :  Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Σακούλες)             προϋπολογισμού: 24800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού

Οικονομική προσφορά

ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή