Δημοτικό Συμβούλιο 2019

image_pdfimage_print
Α/Α Θέματα Ημερήσιας  Διάταξης Πίνακας Θεμάτων Αποφάσεων Δ.Σ.
28.1.2019
1 29.1.2019 29.1.2019
2
27/2/2019 27.2.2019
3
27.2.2019 27.2.2019

ΑΔΣ 36/2019

ΑΔΣ 51/2019

ΑΔΣ 57/2019

ΑΔΣ 58/2019

ΑΔΣ 79/2019

ΑΔΣ 80/2019

4
27.3.2019 27.3.2019

ΑΔΣ 118/2019

ΑΔΣ 119/2019

5
22.4.2019 22.4.2019

ΑΔΣ 164/2019

6
13.5.2019 13.5.2019
7
13.5.2019 13.5.2019
8
26.6.2019 26.6.2019
9
26.6.2019 26.6.2019
10
17.07.2019
11
17.07.2019