1 2 3

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2018 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη ενός ( 1) ατόμου με την Ειδικότητα: ΠΕ Ναυαγοσώστη-Γυμναστή  Κωδ. 101 Πίνακας Κατάταξης Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2018 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με την Ειδικότητα: ΤΕ Νοσηλευτών  Κωδ. 102 Πίνακας κατάταξης Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων

Ανακοίνωση για την σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ,   συνολικά ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη αναγκών του “Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Δήμου Παλαιού Φαλήρου” Υποβολή αιτήσεων για την στο Πολιτιστικού και Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, 4ος όροφος (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος) από 7/05/2018 έως 16/05/2018 & ώρες 08:00-14:00   Δείτε την ανακοίνωση […]

Ανακοίνωση για την σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ,   συνολικά τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών του “Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Δήμου Παλαιού Φαλήρου” Υποβολή αιτήσεων για την στο Πολιτιστικού και Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, 4ος όροφος (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος) από 3/05/2018 έως 14/05/2018 & ώρες 08:00-14:00 Δείτε την σχετική ανακοίνωση […]

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου ανακοινώνουν τα αποτελέσματα για Σύμβαση Μίσθωσης ΄Εργου (ΣΜΕ) Δύο (2) άτομα ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για την εκτέλεση του έργου : Πρόγραμμα καλλιτεχνικής έκφρασης για την αυτοέκφραση των νηπίων Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας Πίνακες απορριπτέων

ανακοίνωση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου», που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο δείτε τις οδηγίες εδώ… δείτε την αίτηση εδώ…

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2017 Ανακοίνωση για την σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ,   συνολικά τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών του “Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Δήμου Παλαιού Φαλήρου” Δείτε την αίτηση εδώ…

 Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων,για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου” Δείτε την αίτηση εδώ… Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις  συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων” με σήμανση έκδοσης «29-11-2016» Ειδικό Παράρτημα Α1) Απόδειξης […]

1 2 3