Προκήρυξη ΣΜΕ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου Ν.Π.Δ.Δ.

ανακοίνωση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα
για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου»,
που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο

δείτε τις οδηγίες εδώ…
δείτε την αίτηση εδώ…