Προκηρύξεις θέσεων εργασίας ΝΠΔΔ Παιδικών Σταθμών

image_pdfimage_print

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου ανακοινώνουν την πρόσληψη
για  Σύμβαση Μίσθωσης ΄Εργου (ΣΜΕ) συνολικά ενός (1) ατόμου
΄Ενα (1) άτομο ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα
από 04-09-2019 έως και 13-09-2019

δείτε την ανακοίνωση εδώ…
δείτε το παράρτημα εδώ…
δείτε την αίτηση εδώ…

 

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου ανακοινώνουν την πρόσληψη
για  Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου μέσω ΕΣΠΑ συνολικά ενός (6) ατόμων
Δύο  (2) άτομα ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
Ένα (1) άτομο  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
Ένα (1) άτομο ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Δύο (2) άτομα ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα
από 04-09-2019 έως και 13-09-2019

δείτε την ανακοίνωση εδώ…
δείτε το παράρτημα εδώ…
δείτε την αίτηση εδώ..