Για παλαιότερα θέματα ή πίνακες θεμάτων, δείτε εδώ α/α Θέματα Ημερησίας Διατάξεως Πίνακας Θεμάτων – Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 1 26-01-2017 26-01-2017 2 02-03-2017  02-03-2017  3 25-05-2017  25-05-2017 4 13.09.2017   13.09.2017 5 16.11.2017  16.11.2017 6 17.11.2017 Αναβολή για 23/11/2017  23.11.2017 7 08.12.2017   Αναβολή για 11/12/2017  11.12.2017