α/α Θέματα Ημερησίας Διατάξεως Πίνακας Θεμάτων – Αποφάσεων 1 07.01.2022 07.01.2022 2 28.01.2022 28.01.2022 3 04.02.2022 04.02.2022 4 11.02.2022 11.02.2022 5 18.02.2022 18.02.2022 6 25.02.2022 25.02.2022 7 04.03.2022 04.03.2022 8 11.03.2022 11.03.2022 9 18.03.2022 18.03.2022 10 01.04.2022 01.04.2022 11 08.04.2022 08.04.2022 12 15.04.2022 15.04.2022 13 29.04.2022 29.04.2022 14 06.05.2022 06.05.2022 15 13.05.2022 13.05.2022 16 20.05.2022 […]

α/α Θέματα Ημερησίας Διατάξεως Πίνακας Θεμάτων-Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 1 22.01.2021 22.01.2020 2 29.01.2021 29.01.2021 3 05.02.2021 05.02.2021 4 12.02.2021 12.02.2021 5 19.02.2021 19.02.2021 6 26.02.2021 26.02.2021 7 05.03.2021 05.03.2021 8 12.03.2021 12.03.2021 9 26.03.2021 26.03.2021 10 02.04.2021 02.04.2021 11 09.04.2021 09.04.2021 12 16.04.2021 16.04.2021 13 23.04.2021 23.04.2021 14 28.04.2021 28.04.2021 15 07.05.2021 07.05.2021 16 14.05.2021 14.05.2021 […]

Για παλαιότερα θέματα ή πίνακες θεμάτων, δείτε εδώ α/α Θέματα Ημερησίας Διατάξεως Πίνακας Θεμάτων – Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 1 26-01-2017 26-01-2017 2 02-03-2017  02-03-2017  3 25-05-2017  25-05-2017 4 13.09.2017   13.09.2017 5 16.11.2017  16.11.2017 6 17.11.2017 Αναβολή για 23/11/2017  23.11.2017 7 08.12.2017   Αναβολή για 11/12/2017  11.12.2017