Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 2023

image_pdfimage_print
α/α Θέματα Ημερησίας Διατάξεως Πίνακας Θεμάτων – Αποφάσεων
1 01.02.2023 01.02.2023
2 14.02.2023 14.02.2023
3 15.03.2023 15.03.2023
4 30.03.2023 30.03.2023
5 04.05.2023 04.05.2023
6 30.05.2023 30.05.2023
7 16.06.2023 16.06.2023
8 03.07.2023 03.07.2023
9 28.07.2023 28.07.2023
10 22.08.2023 22.08.2023
11 26.09.2023 26.09.2023
12 31.10.2023 31.10.2023
13 27.11.2023 27.11.2023
14 19.12.2023 19.12.2023
15 28.12.2023 28.12.2023