Ανοικτός διαγωνισμός έργου μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τους λιθόστρωτους δρόμους του Δήμου Π.Φαλήρου

image_pdfimage_print

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2020

1.ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ

2.ΤΕΥΔ doc

3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ