Ανοικτός διαγωνισμός έργου μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τους αύλειους χώρους των σχολικών συγκροτημάτων

image_pdfimage_print

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

    1. Περίληψη διακήρυξης / Έγκριση όρων του διαγωνισμού
    2. ΕΕΕΣ pdf
    3. ΕΕΕΣ xml zip
    4. Ορθή επανάληψη περίληψης διακήρυξης