Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο “Εξωραϊσμός όψεων σχολικών συγκροτημάτων”

image_pdfimage_print

ΑΝΟΙΚΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΕΣΗΔΗΣ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ TΟΥ ΕΡΓΟΥ :

“Εξωραϊσμός όψεων σχολικών συγκροτημάτων”

 

1.ΜΕΛΕΤΗ

2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3.ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ.199/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

5.ΤΕΥΔ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

6.ΤΕΥΔ ΣΕ ΜΟΡΦΗ DOC

7.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΣΩ ΜΗΜΕΔ

8.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

9.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ