Ανάρτηση μελέτης που υποβλήθηκε με δωρεά άνευ ανταλλάγματος.

image_pdfimage_print

Ανάρτηση μελέτης που υποβλήθηκε με δωρεά άνευ ανταλλάγματος για το έργο:

“Κατασκευή κλειστού σχολικού γυμναστηρίου στον αύλειο χώρο του 5ου γυμνασίου, Ζεφύρου 20 & Χαρίτων”.

  1. Ανακοίνωση
  2. Απόφαση Ο.Ε
  3. Τοπογραφικό
  4. Κάτοψη κλειστού γυμναστηρίου
  5. Αιτιολογική έκθεση 
  6. Διάγραμμα δόμησης
  7. Αίτηση

H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν.3316/2005 όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του Ν. 4014/2011 προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την δημοσίευση της ανακοίνωσης να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλλει παρατηρήσεις επί της προαναφερόμενης μελέτης.