Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΕ-Σ2 Αρ. Πρωτ.: 108/12.04.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΕ-0Γ Αρ. Πρωτ.: 107/12.04.2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΗΩΞΕ-2 Αρ. Πρωτ.: 106/12.04.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΗΩΞΕ-Ε Αρ. Πρωτ.: 106/12.04.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΞΕ-Ι Αρ. Πρωτ.: 105/12.04.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΕ-3 Αρ. Πρωτ.: 104/12.04.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΕ-Κ Αρ. Πρωτ.: 103/12.04.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΕ-Ρ Αρ. Πρωτ.: 102/12.04.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΕ-Ο Αρ. Πρωτ.: 101/12.04.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΕ-Ν Αρ. Πρωτ.: 100/12.04.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞΕ-Π Αρ. Πρωτ.: 99/12.04.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ 2011.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΕ-Ι Αρ. Πρωτ.: 98/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ 2010 συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΕ-2 Αρ. Πρωτ.: 97/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΕ-Ξ Αρ. Πρωτ.: 96/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΚΑΠΗ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ κλπ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΕ-Α Αρ. Πρωτ.: 95/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΕ-7 Αρ. Πρωτ.: 94/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΕ-Μ Αρ. Πρωτ.: 93/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΕ-Γ Αρ. Πρωτ.: 92/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΕ-Λ Αρ. Πρωτ.: 91/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ & ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΒΟΘΡΩΝ 2011.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΕ-0 Αρ. Πρωτ.: 90/12.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 236 237 238 239 240 242