Οικονομική Επιτροπή 2019

image_pdfimage_print
α/α Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως Πίνακας Θεμάτων-Αποφάσεων ΟΕ
1 24.01.2019 24.01.2019
2 01.02.2019 01.02.2019
3 18.02.2019 18.02.2019
4 26.02.2019 26.02.2019
5 13.03.2019 13.03.2019
6 26.03.2019 26.03.2019
7 09.04.2019 09.04.2019
8 18.04.2019 18.04.2019
9 23.04.2019 23.04.2019
10 13.05.2019 13.05.2019
11 17.05.2019 17.05.2019
12 30.05.2019 30.05.2019
13 12.06.2019 12.06.2019
14 02.07.2019 02.07.2019
15 09.07.2019 09.07.2019
16 29.07.2019 29.07.2019
17 05.08.2019