Οικονομική Επιτροπή 2020

image_pdfimage_print
α/α Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως Πίνακας Θεμάτων-Αποφάσεων ΟΕ
1 24.01.2020 24.01.2020
2 12.02.2020 12.02.2020
3 17.02.2020 17.02.2020
4 25.02.2020 25.02.2020
5 05.03.2020 05.03.2020
6 10.03.2020 10.03.2020
7 27.03.2020 27.03.2020
8 10.04.2020 10.04.2020
9 16.04.2020 16.04.2020
10 04.05.2020 04.05.2020
11 12.05.2020 12.05.2020
12 26.05.2020
13 29.05.2020