Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για την αποδοχή της πρόσκλησης υποστήριξης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου της πρότασης "EE-Response : Energy Efficiency Response to household Energy Poverty".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΔΘ3ΩΞΕ-Τ3Ι Αρ. Πρωτ.: 314/28.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου, με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ), προκειμένου να απασχοληθούν στο πρόγραμμα SMARTBEAR.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΓΞΠΩΞΕ-Η0Ο Αρ. Πρωτ.: 313/28.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την κατανομή Δ΄ δόσης οικ. έτους 2023, για λειτουργικές δαπάνες των διδακτηρίων Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, καθώς και την αποζημίωση των Σχολικών Τροχονόμων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως και 31/03/2024 για την κάλυψη επειγουσών και αυξημένων αναγκών λειτουργίας και συντήρησης των διδακτηρίων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ8ΓΣΩΞΕ-ΗΨ3 Αρ. Πρωτ.: 312/28.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση κατανομής ποσού € 13.740,97 εκ του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) οικονομικού έτους 2023 (εισπράξεις για το χρονικό διάστημα από 01.08.2023 έως 30.09.2023 προς απόδοση) για την κάλυψη επειγουσών και αυξημένων αναγκών λειτουργίας και συντήρησης των διδακτηρίων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΝΥ7ΩΞΕ-ΣΒΛ Αρ. Πρωτ.: 311/28.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω8ΩΤΩΞΕ-5ΨΑ Αρ. Πρωτ.: 310/28.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021» κατά τέσσερεις (4) μήνες, έως τις 18/03/2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΗΖΡΩΞΕ-Χ3Θ Αρ. Πρωτ.: 309/28.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Αιγάλεω, Αχαρνών, Ηρακλείου, Γαλατσίου, Παλαιού Φαλήρου, Πειραιά και Περιστερίου για το υποέργο 1 με τίτλο: «Κατασκευή Πρότυπων μη σηματοδοτούμενων Διαβάσεων σε επιλεγμένα Σημεία Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στους οδικούς Άξονες» προϋπολογισμού 6.999.378,40€, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΙΗΞΩΞΕ-ΩΔΣ Αρ. Πρωτ.: 308/28.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για μη αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 60ΕΙΩΞΕ-Μ47 Αρ. Πρωτ.: 307/28.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση, άνευ ανταλλάγματος, κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως στην περιοχή του Φλοίσβου, προκειμένου να διοργανωθεί η δράση «MAGIC DIABETES BUS 2024 - Το Μαγικό Λεωφορείο της Α.Μ.Κ.Ε "Με Οδηγό το Διαβήτη"» σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδείας & Κοινωνικής Αρωγής, την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΚ3ΟΩΞΕ-4ΦΧ Αρ. Πρωτ.: 306/28.11.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΓΕΙΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση, άνευ ανταλλάγματος, κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Φιλικής Εταιρείας στην περιοχή της Αγ. Βαρβάρας, προκειμένου να διοργανώσει ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου υπαίθριο Χριστουγεννιάτικο BAZAAR με φιλανθρωπικό σκοπό, το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου ή εναλλακτικά την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023, από τις 10.00π.μ. έως τις 20.00μμ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ571ΩΞΕ-Ε6Κ Αρ. Πρωτ.: 305/28.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΤΧΞΩΞΕ-ΘΓΧ Αρ. Πρωτ.: 304/28.11.2023
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση της 4ης Μερικής Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του ΠΟ.Α.ΚΕ Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΜ73ΩΞΕ-5ΦΥ Αρ. Πρωτ.: 303/28.11.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «Ειρ. Δασκαλοπούλου» οικονομικού έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9492ΩΞΕ-ΤΣΦ Αρ. Πρωτ.: 302/28.11.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» οικονομικού έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Ο79ΩΞΕ-Κ4Ε Αρ. Πρωτ.: 301/28.11.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «Φερράχ Ζουκίου» οικονομικού έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΩΘΒΩΞΕ-ΞΜΝ Αρ. Πρωτ.: 300/28.11.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 7ης μερικής αναμόρφωσης του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Π7ΨΩΞΕ-1ΡΕ Αρ. Πρωτ.: 299/28.11.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.» του Ν. 3584/07.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΡΩΡ6ΩΞΕ-ΟΧΔ Αρ. Πρωτ.: 297/03.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου της γλυπτής προκυμαίας του Φλοίσβου (επί του αριστερού μέρους της παραλίας), προκειμένου να παρουσιαστεί χορογραφικό έργο της Νορβηγίδας Ingri Fiksdal DIORAMA, στο πλαίσιο του MIRfestival, στις 25 & 26 Νοεμβρίου 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Ψ4ΚΩΞΕ-ΖΒΠ Αρ. Πρωτ.: 296/31.10.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συγκρότηση της επιτροπής στην οποία θα παραδοθεί προς χρήση ιατρικός εξοπλισμός, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Smart Big Data Platform to offer evidence-based personalized support for healthy and independent living at home – SMARTBEAR».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΨΛΕΩΞΕ-6ΒΤ Αρ. Πρωτ.: 295/31.10.2023
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΥΓΕΙΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) , ειδικότητας ΠΕ Ιατρού Νευρολόγου λόγω παραίτησης της ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ,ειδικότητας ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολογίας, προκειμένου να απασχοληθεί στο πρόγραμμα SMARTBEAR.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ξ4ΣΩΞΕ-ΣΨ0 Αρ. Πρωτ.: 294/31.10.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 222