Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης «Μαθητικοί Αγώνες Στίβου 2019» στις 20 Μαΐου 2019 στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ν9ΝΩΞΕ-Ζ15 Αρ. Πρωτ.: 99
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση για: α) την υλοποίηση του Θερινού Προγράμματος Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης, μαθητών Νηπιαγωγείων & Δημοτικών Σχολείων, β) τον ορισμό του Αντιδημάρχου Παιδείας, Κοινωνικής Αρωγής & Αθλητισμού και Προέδρου ΔΕΠ, ως συντονιστή του προγράμματος κατά τη διάρκεια εφαρμογής του.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΣΩΜΩΞΕ-ΖΦΤ Αρ. Πρωτ.: 98
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης «Σχολικό Τουρνουά Σκάκι» στις 5 Μαΐου 2019 στο πολυχώρο του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΓΣ1ΩΞΕ-8ΔΓ Αρ. Πρωτ.: 97
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης «Παλαιό Φάληρο: Ένας βιβλιότοπος για τα παιδιά» από 1 έως και 7 Απριλίου 2019 στο πολιτιστικό κέντρο «Φλοίσβος» Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΓΨΥΩΞΕ-ΦΚΓ Αρ. Πρωτ.: 96
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης «Γιορτή Παιδείας 2019» στις 6 & 7 Απριλίου 2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 643ΨΩΞΕ-36Ι Αρ. Πρωτ.: 95
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης «Μαθητικό Καρναβάλι 2019» στις 10 Μαρτίου 2019
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΗΑΟΩΞΕ-ΥΩ2 Αρ. Πρωτ.: 94
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ονοματοδοσία αίθουσας 1ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 75ΧΜΩΞΕ-ΡΝ9 Αρ. Πρωτ.: 93
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση πίστωσης ποσού: α) 30.000,00 ευρώ για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Π. Φαλήρου» και β) 15.000,00 ευρώ για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Π.Φαλήρου» προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες των Σχολικών Μονάδων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΑ4ΡΩΞΕ-Λ4Ω Αρ. Πρωτ.: 92
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος ποσού 135,63 ευρώ από τους κληρονόμους της Γ.Σ. στο Δήμο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΟΤ3ΩΞΕ-Ι8Ψ Αρ. Πρωτ.: 91
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΓΕΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της ομάδας ασφαλείας του Δήμου μας στα πλαίσια συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Προστασία Δεδομένων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 63ΘΟΩΞΕ-39Κ Αρ. Πρωτ.: 90
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της 1ης Μερικής Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Π.Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)» οικ.έτους 2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΔ0ΒΩΞΕ-ΒΧΤ Αρ. Πρωτ.: 89
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 1ης Μερικής Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Π.Φαλήρου» οικ.έτους 2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΩΒΩΩΞΕ-Σ9Μ Αρ. Πρωτ.: 88 / 27-2-2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού στη Τράπεζα Eurobank προκειμένου να κατατεθεί το ποσό της πάγιας προκαταβολής
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΦΛΧΩΞΕ-ΔΤΤ Αρ. Πρωτ.: 87/27.02.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση στον Πετρόχειλο Ματθαίο του Επαμεινώνδα, άδειας λειτουργίας καταστήματος «Ενοικίασης Ποδηλάτων» στη συμβολή των οδών Λεωφ. Ποσειδώνος αρ. 17 και Κρόνου αρ. 2 στο Παλαιό Φάληρο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΘΜΘΩΞΕ-Γ0Γ Αρ. Πρωτ.: 86
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης παραχώρησης χρήσης, έναντι ανταλλάγματος, στον Άρη Χατζόπουλο, του υπαίθριου χώρου, έκτασης 150 τ.μ., που βρίσκεται εντός της περίφραξης του Αναψυκτηρίου-Εστιατορίου στο πάρκο Φλοίσβου, καθώς και εκτάσεως 500 τ.μ. έμπροσθεν του καταστήματος, για τη δημιουργία Πασχαλινού Χωριού για χρονικό διάστημα από 5/4/2019 έως 19/5/2019, μετά τη με αρ.πρωτ. 3140/12-2-2019 αίτηση του επιχειρηματία
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΙΤΤΩΞΕ-ΚΙ8 Αρ. Πρωτ.: 85
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μείωση βεβαιωθέντος προστίμου στην ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ, η οποία προσέφυγε στην Συμβιβαστική Επιτροπή.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΞΦΧΩΞΕ-ΧΒΧ Αρ. Πρωτ.: 84
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Μείωση βεβαιωθέντος προστίμου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΚΑΤ Α.Ε.», η οποία προσέφυγε στην Συμβιβαστική Επιτροπή.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6522ΩΞΕ-Σ9Β Αρ. Πρωτ.: 83
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση Διαγραφής: 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 17,68 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην ΔΑΣΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ-ΚΑΡΛΟΤΑ του Δημητρίου, 2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 40,63 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην ΚΑΝΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημητρίου, 3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 33,44 ευρώ που αφορούν ΤΑΠ στην ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Λάμπρου, 4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 47,52 ευρώ που αφορούν ΤΑΠ στην ΡΟΥΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΠΦ9ΩΞΕ-ΙΤΛ Αρ. Πρωτ.: 82
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση Διαγραφής: 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 82,40 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στον ΚΟΚΚΙΝΩΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου, 2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 3.890,04 ευρώ που αφορούν ΔΤ ετών 2017, 2018 και 2019 στην ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΣΤΕΛΛΑ-ΛΙΑΝΑ του Γεράσιμου, 3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 3.756,27 ευρώ που αφορούν ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ & πρόστιμα ετών 2003, 2004, 2005, 2006 και 2007 στην ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Πέτρου, 4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 43,62 ευρώ που αφορούν ΤΑΠ στην ΡΟΥΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ2Ε9ΩΞΕ-ΩΥΓ Αρ. Πρωτ.: 81
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Κατάργηση θέσεως κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λεωφ. Ποσειδώνος αρ. 25 και Άτλαντος, κατόπιν της με αρ. 11/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΔΦΦΩΞΕ-Υ8Ψ Αρ. Πρωτ.: 80
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 167