Το προσεχές διάστημα αναμένεται να γίνει η ανακοίνωση των Οριστικών αποτελεσμάτων Δ΄ κύκλου επιλογής ωφελουμένων για το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων με επίδομα έως 1850,00 €

image_pdfimage_print

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας»

με κωδικό ΟΠΣ 5055289, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των υποβληθέντων

αιτήσεων και των υποβληθέντων ενστάσεων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ωφελουμένων

Δ΄ κύκλου.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις είχαν πλήρη δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν ως

επιλαχόντες (δεδομένου ότι ο αριθμός των επιτυχόντων έχει ήδη εξαντληθεί από τους

προηγούμενους κύκλους επιλογής), ενώ όσοι είχαν λανθασμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά

χαρακτηρίστηκαν απορριφθέντες. Οι επιλαχόντες θα ενταχθούν στο έργο ανάλογα με το

αριθμό των υποψηφίων που έχουν αποχωρήσει ή / και θα αποχωρήσουν μέχρι την

ολοκλήρωση του έργου.

Το προσεχές διάστημα θα γίνει σχετική ανακοίνωση με τον πίνακα Οριστικών

αποτελεσμάτων του Δ΄ κύκλου στο site του έργου https://sydna.apopsi.gr/ στην

κατηγορία τα «Νέα».

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας                                                                         Παλαιό Φάληρο, 9/6/2023