1 2 3 27

Η πρόταση του Δήμου μας επιλέχθηκε από την Ε.Ε. για τη συμμετοχή στο διετές πρόγραμμα για έξυπνες πόλεις : 100 INTELLIGENT CITIES CHALLENGE

Οι γονείς θα μπορούν να προσέρχονται και να υποβάλουν οι ίδιοι την αίτηση στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης

Ο δρόμος δεν θα κλείσει, απλά θα χρησιμοποιείται μέρος του οδοστρώματος τμηματικά, μέχρι της ολοκλήρωσης του έργου

Παιδικός σταθμός- Νηπιαγωγείο- Δημοτικό: Σκοπός του σεμιναρίου η συζήτηση των θεμάτων που απασχολούν τους γονείς οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο τρόπο  την πρώτη μεγάλη αλλαγή στη μαθητική ζωή των παιδιών τους.

1 2 3 27