1 2 3 55

Αφορά νοικοκυριά που έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στην συνάντηση τέθηκαν το ενδεχόμενο και η πορεία εξέλιξης σημαντικών έργων υποδομής στο Παλαιό Φάληρο αλλά και στην νότια παραλιακή ζώνη της Αθήνας.

1 2 3 55