Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν τα oριστικά αποτελέσματα για τις αιτήσεις Γ κύκλου του προγράμματος των εργαζομένων

image_pdfimage_print

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5070967, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των υποβαλλόμενων

αιτήσεων και των δικαιολογητικών τους (Γ΄ΚΥΚΛΟΣ).

Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται η Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων Γ  κύκλου επιλογής

ωφελουμένων στο site του έργου.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν τα Οριστικά Αποτελέσματα των αιτήσεων τους στην ιστοσελίδα

του έργου, στην κατηγορία τα «Νέα». https://sydna.saronis.gr/

Σημειώνουμε ότι λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού των ωφελούμενων στο αμέσως

προσεχές διάστημα θα δοθεί η δυνατότητα για υποβολή νέων αιτήσεων (Δ΄ κύκλος) από

ενδιαφερόμενους, η οποία θα ανακοινωθεί στο site του έργου. https://sydna.saronis.gr/

Στο πλαίσιο των νέων αιτήσεων θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους απορριφθέντες να

διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους.

 

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας                                                                                                Παλαιό Φάληρο, 20/12/2022